Urlaub 2023 - Strandhof Holnis

Strandhof Holnis - Kontakt

Strandhof Holnis an der Ostsee: Urlaub 2023 auf dem Bauernhof

Janka Komnik
Holnisser Noorstr. 2
24960 Glücksburg-Holnis
Tel.: 04631-8696

E-Mail: info@strandhof-holnis.de

Homepage Strandhof Holnis: Noch nicht hinterlegt